Registratie financieringsaanvraag

Persoonsgegevens
Adres
Projectgegevens
Kies een bestand
Kies een bestand
Kies een bestand

Stichting Democratie en Media gebruikt de opgegeven persoonsgegevens om jouw aanvraag voor financiële ondersteuning te registreren in ons systeem en inhoudelijk te behandelen. Daarnaast gebruiken we de opgegeven contactgegevens om contact op te nemen met jou of jouw organisatie over deze aanvraag, voor de behandeling en eventuele monitoring en evaluatie van het project. Tijdens het behandelproces kunnen we ervoor kiezen om ingediende informatie in vertrouwen te delen met externe adviseurs. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, laat dit ons dan tijdig weten. Wij behandelen je persoonsgegevens vertrouwelijk en alleen voor het hierboven beschreven doel. We zullen je gegevens niet aan derden verstrekken. We bewaren je persoonsgegevens maximaal 10 jaar in ons archief.

Met het bevestigen en verzenden van deze registratie geef je toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens voor het doel en op de wijze zoals hierboven vermeld.